Category Start

Czerpiemy od najlepszych! Sztuka to wspaniały środek wyrazu. Nie ma nic lepszego od wspólnie inspirujących się twórców – tych dorosłych i tych małych. W naszym przedszkolu urządzane są cykliczne spotkania ze sztuką. Dzieci biorą udział w spotkaniach z artystami i uczestniczą w wernisażach. Przedszkolaki mają okazję spotkać wybitnych twórców Pomorza, którzy przedstawią świat sztuki od…