Informacje ogólne

Informacje o Przedszkolu Lingwista

Przedszkole drzewko bg

Informacje o Gdańskim Przedszkolu "Lingwista"

Gdańskie Przedszkole „Lingwista” zlokalizowane jest przy ul. Św. Barbary 1, w najbliższej okolicy gdańskiej Starówki.
Posiadamy trzy oddziały dla dzieci 2- 3 letnich, 4 letnich oraz 5-6 letnich.
Placówka dysponuje przestronnymi salami dydaktycznymi, salką gimnastyczną, holem, szatnią, łazienkami dostosowanymi do potrzeb małych dzieci. Przedszkole posiada ogród wyposażony w sprzęt i urządzenia do rozwijania aktywności fizycznej oraz gier i zabaw ruchowych. Budynek otoczony jest terenem zielonym o powierzchni 5.000 m.kw. z boiskiem i padokiem dla koni, położony w spokojnym miejscu.
Gdańskie Przedszkole Lingwista
Przedszkole jest otwarte od poniedziałku do piątku w godzinach od 6:30 do 17:30.
Zapewniamy całodzienne wyżywienie dostosowane do potrzeb i smaku dziecięcego klienta, odpowiadające najnowocześniejszym tendencjom żywieniowym.
Przedszkole rozwija osobowość dzieci, zaspokaja ich potrzeby, wspiera w rozwijaniu zdolności i zainteresowań. Wspomagamy wychowanków w rozwijaniu własnych możliwości twórczych, wyzwalaniu uczuć i samorealizacji. Chcemy wychować dzieci aktywne, wrażliwe, samodzielne i radzące sobie z problemami.
Kadra nauczycielska posiada wysokie kwalifikacje i doświadczenie, prowadzi zajęcia i pracę dydaktyczno-wychowawczą tworząc przyjazną atmosferę.
W naszym przedszkolu jest miejsce na indywidualny kontakt z dzieckiem, spontaniczną aktywność i twórcze kreowanie rzeczywistości. Przedszkole jest ośrodkiem aktywności artystycznej dziecka oraz miejscem spotkań z wielkimi osobowościami ze świata sztuki. Absolwenci mają lepszy start na wyższych poziomach edukacji językowej. Ponadto dzieci mogą uczyć się języka hiszpańskiego, niemieckiego oraz chińskiego. Panuje u nas atmosfera życzliwości i wsparcia, każde dziecko czuje, że jest wysłuchane i zrozumiane.

Przejdź na stronę:

You must be logged in to post a comment.