Rekrutacja

Nabór do Gdańskiego Przedszkola „Lingwista”
Przedszkole drzewko bg

Regulamin rekrutacji do Gdańskiego Przedszkola "Lingwista"

 1. Naboru do Gdańskiego Przedszkola „Lingwista” dokonuje komisja rekrutacyjna, w skład której wchodzą: dyrektor i pedagog.
 2. Rekrutacja do przedszkola odbywa się w sposób ciągły.
 3. O przyjęciu do Przedszkola decyduje kolejność zgłoszeń (data złożenia ankiety).
 4. Pierwszeństwo przyjęcia do Przedszkola mają dzieci, których rodzeństwo uczęszcza do szkoły podstawowej lub liceum „Lingwista”
 5. O decyzji komisji rekrutacyjnej rodzice powiadamiani są telefonicznie lub listownie.
 6. Rodzice dzieci przyjętych do Przedszkola zobowiązani są do:
  • podpisania umowy – w terminie 7 dni od daty powiadomienia o pozytywnej decyzji komisji,
  • wpłacenia wpisowego w wysokości 850 zł – w terminie 7 dni od daty podpisania umowy.
 7. Spotkanie z rodzicami dzieci przyjętych do Przedszkola odbędzie się w ostatnim tygodniu czerwca.
Gdańskie Przedszkole Lingwista

Karta zgłoszenia dziecka do przedszkola:

Przejdź na stronę:

You must be logged in to post a comment.