Rekrutacja

gsp32REGULAMIN REKRUTACJI DO GDAŃSKIEGO PRZEDSZKOLA „LINGWISTA”

 1. Naboru do Gdańskiego Przedszkola „Lingwista” dokonuje komisja rekrutacyjna, w skład której wchodzą: dyrektor i pedagog.

 2. Rekrutacja do przedszkola odbywa się w sposób ciągły.

 3. O przyjęciu do Przedszkola decyduje kolejność zgłoszeń (data złożenia ankiety).

 4. Pierwszeństwo przyjęcia do Przedszkola mają dzieci, których rodzeństwo uczęszcza do szkoły podstawowej, gimnazjum lub liceum „Lingwista”

 5. O decyzji komisji rekrutacyjnej rodzice powiadamiani są telefonicznie lub listownie.

 6. Rodzice dzieci przyjętych do Przedszkola zobowiązani są do:

  • podpisania umowy – w terminie 7 dni od daty powiadomienia o pozytywnej decyzji komisji,

  • wpłacenia wpisowego w wysokości 600 zł – w terminie 7 dni od daty podpisania umowy.

 7. Spotkanie z rodzicami dzieci przyjętych do Przedszkola odbędzie się w ostatnim tygodniu czerwca.

Karta zgłoszenia dziecka do przedszkola [PDF]

Polityka cookies