Tag:

kształcenie

Informacja dla rodziców grupy „0”

Cele ogólne dla grupy „0” w miesiącu kwietniu: Doskonalenie zdolności komunikowania własnych uczuć Kształcenie umiejętności dokonywania pomiaru długości Doskonalenie umiejętności liczenia Przyzwyczajenie do przestrzegania zasad