Informacja dla rodziców grupy „0”

Cele ogólne dla grupy „0” w miesiącu kwietniu:

  • Doskonalenie zdolności komunikowania własnych uczuć
  • Kształcenie umiejętności dokonywania pomiaru długości
  • Doskonalenie umiejętności liczenia
  • Przyzwyczajenie do przestrzegania zasad higieny
  • Precyzyjne i estetyczne wykonywanie prac plastycznych
  • Kształcenie umiejętności czytania ze zrozumieniem
  • Wprowadzenie nowych pisanych i drukowanych liter: f, F, z, Z, j, J

Uprzejmie prosimy o pomoc w kształtowaniu umiejętności czytania ze zrozumieniem poprzez ćwiczenie czytania czytanek z książki sześciolatka ze stron 108-121.

Dziękujemy