Specjalista do prowadzenia zajęć z ceramiki/garncarstwa – oferta pracy z dnia 18.01.2021

W związku z realizacją projektu w ramach działania 3.1 pod tytułem „Pomorskie dzieciaki, Championy i Słodziaki” zachęcamy do składania dokumentów ofertowych wraz z CV na stanowiska wymienione poniżej.

Miejsce świadczenia usługi: Gdańskie Przedszkole „Lingwista” ul. Św. Barbary 1, 80-753 Gdańsk

Okres realizacji usługi:  luty 2021 – czerwiec 2021

Miejsce i sposób składania ofert: CV wraz z niezbędnymi dokumentami dotyczącymi danego stanowiska należy złożyć w formie papierowej w zamkniętej kopercie opatrzonej nazwą stanowiska jakie dotyczy. Dokumenty prosimy złożyć na adres: Gdańskie Przedszkole „Lingwista” ul. Św. Barbary 1, 80-753 Gdańsk z dopiskiem „Pomorskie dzieciaki, Championy i Słodziaki”   w nieprzekraczalnym terminie do dnia 5.02.2021 do godziny 12:00. Decyduje data wpłynięcia dokumentów do sekretariatu Przedszkola.

Kryteria oceny i opis sposobu przyznania punktacji

  1. Odpowiednie wykształcenie/kwalifikacje do zajmowanego stanowiska – 3pkt.
  2. Doświadczenie w pracy z dziećmi – 4 pkt.

Maksymalna liczba punktów: 7

Osoby wskazane do pełnienia stanowisk zostaną poinformowane telefonicznie w dniu 5.02.2021 po godz.15.00.

 

 

Nazwa stanowiska: Specjalista do prowadzenia zajęcia z ceramiki/garncarstwa

Wymiar godzin/etatu w miesiącu: od 10h do 24h / mc lub więcej w zależności od potrzeb (do uzgodnienia), umowa cywilno-prawna

Wymagania:

  • wykształcenie zgodne z profilem zajęć (np. Akademia Sztuk Pięknych)
  • doświadczenie w pracy z dziećmi oraz na w/w stanowisku
  • zaświadczenie o niekaralności

Obowiązki:

  • praca i opieka nad dziećmi w wieku 3-6 lat
  • realizacja programu nauczania
  • prowadzenie dokumentacji dot. przeprowadzonych zajęć