Oferta pracy z dnia 18.08.2020

W związku z realizacją projektu w ramach działania 3.1 pod tytułem „Pomorskie dzieciaki, Championy i Słodziaki” zachęcamy do składania dokumentów ofertowych wraz z CV na stanowiska wymienione poniżej.

Miejsce świadczenia usługi: Gdańskie Przedszkole „Lingwista” ul. Św. Barbary 1, 80-753 Gdańsk

Okres realizacji usługi: 01.09.2020 – 31.03.2021

Miejsce i sposób składania ofert: CV wraz z niezbędnymi dokumentami dotyczącymi danego stanowiska należy złożyć w formie papierowej w zamkniętej kopercie opatrzonej nazwą stanowiska jakie dotyczy. Dokumenty prosimy złożyć na adres: Gdańskie Przedszkole „Lingwista” ul. Św. Barbary 1, 80-753 Gdańsk z dopiskiem „Pomorskie dzieciaki, Championy i Słodziaki”   w nieprzekraczalnym terminie do dnia 25.08.2020 do godziny 15:00. Decyduje data wpłynięcia dokumentów do sekretariatu Przedszkola.

Kryteria oceny i opis sposobu przyznania punktacji

 1. Odpowiednie wykształcenie/kwalifikacje do zajmowanego stanowiska – 3pkt.
 2. Doświadczenie w pracy z dziećmi – 4 pkt.

Maksymalna liczba punktów: 7

Osoby wskazane do pełnienia stanowisk zostaną poinformowane telefonicznie w dniu 28.08.2020.

 

 1. Nazwa stanowiska: Nauczyciel matematyki

Wymiar godzin/etatu w miesiącu: 8h/mc x 7mc, umowa cywilno-prawna

Wymagania:

 • przygotowanie pedagogiczne
 • edukacja przedszkolna lub wczesnoszkolna
 • doświadczenie w pracy z dziećmi oraz na w/w stanowisku min.5 lat
 • zaświadczenie o niekaralności
 • spełnienie warunków zdrowotnych niezbędnych do wykonywania zawodu

Obowiązki:

 • praca i opieka nad dziećmi w wieku 3-6 lat
 • realizacja programu nauczania
 • prowadzenie dokumentacji dot. przeprowadzonych zajęć

 

 1. Nazwa stanowiska: Nauczyciel prowadzący zajęcia przyrodnicze

Wymiar godzin/etatu w miesiącu: 4h/mc x 7mc, umowa cywilno-prawna

Wymagania:

 • przygotowanie pedagogiczne
 • edukacja przedszkolna lub wczesnoszkolna
 • doświadczenie w pracy z dziećmi oraz na w/w stanowisku min. 5 lat

– zaświadczenie o niekaralności

 • spełnienie warunków zdrowotnych niezbędnych do wykonywania zawodu

Obowiązki:

 • praca i opieka nad dziećmi w wieku 3-6 lat
 • realizacja programu nauczania
 • prowadzenie dokumentacji dot. przeprowadzonych zajęć

 

 1. Nazwa stanowiska: Opiekun ds. hipoterapii/instruktor jazdy konnej

Wymiar godzin/etatu w miesiącu: 8h/mc x 12mc, umowa cywilno-prawna

Wymagania:

 • kwalifikacje do prowadzenia zajęć z jazdy konnej/ hipoterapii
 • zaświadczenie o niekaralności

Obowiązki:

 • praca i opieka nad dziećmi w wieku 3-6 lat
 • realizacja programu nauczania
 • prowadzenie dokumentacji dot. przeprowadzonych zajęć