Zebranie rodziców dzieci nowo przyjętych do przedszkola

Zebranie rodziców dzieci nowo przyjętych do przedszkola odbędzie się 23 czerwca 2010 r. o godz. 16:00.