Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Zajęcia w Delfinach- zmiany odwracalne

Dzisiaj Delfiny uczyły się wskazywać przyczynę i przewidywać skutek. Zaczynamy się orientować, jakie zmiany są odwracalne 😊👱‍♀️👱‍♂️🐬