Projekt „Radosne dzieciństwo w Gdańskim Przedszkolu „Lingwista”” adresowany jest do dzieci w wieku od 3 do 5 lat oraz ich rodziców.  Celem projektu jest zapewnienie dzieciom jednolitych standardów edukacji  poprzez uczestnictwo w bezpłatnych zajęciach przedszkolnych oraz dodatkowych. Dwudziestoosobowa grupa dzieci bierze udział w zajęciach z języka angielskiego, rytmiki oraz logopedycznych. Dodatkowo raz w miesiącu organizowane są spotkania lub wyjścia edukacyjne znacznie uatrakcyjniające zajęcia przedszkolne. Projekt realizowany jest w ramach Priorytetu IX „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach”, Działanie 9.1 „Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty”, Poddziałanie 9.1.1 „Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej” oraz współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Zapytania ofertowe:

Informacja o wyborze dostawcy – radioodtwarzacz

„Oświata-Lingwista” Nadbałtyckie Centrum Edukacji Sp. z o.o, stosując zasadę konkurencyjności w ramach projektu „Radosne Dzieciństwo w Gdańskim Przedszkolu Lingwista” w ramach Priorytetu IX, Działania 9.1, Poddziałanie 9.1.1 zaprasza do złożenia oferty na cenę radioodtwarzacza CD, MP3, USB. Szczegóły w załączeniu i pod numerem telefonu 506 035 905.

Pobierz załącznik

Informacja o wyborze dostawcy i wykonawcy plakatów promujących projekt „Radosne dzieciństwo w Gdańskim Przedszkolu „Lingwista”

„Oświata-Lingwista” Nadbałtyckie Centrum Edukacji Sp. z o.o, stosując zasadę konkurencyjności w ramach projektu „Radosne Dzieciństwo w Gdańskim Przedszkolu „Lingwista” w ramach Działania 9.1, Poddziałanie 9.1.1 zaprasza do złożenia oferty na przygotowanie projektu i wydruk plakatów promujących i informujących o realizowanym projekcie. Szczegóły ofert w załącznikach oraz pod numerem telefonu 506 035 905.

Pobierz załącznik

Informacja o wyborze dostawcy elementów wyposażenie wnętrz i placów zabaw, pomocy dydaktycznych, zabawek, instrumentów i sprzętu sportowego

„Oświata-Lingwista” Nadbałtyckie Centrum Edukacji Sp. z o.o, stosując zasadę konkurencyjności w ramach projektu „Radosne Dzieciństwo w Gdańskim Przedszkolu Lingwista” w ramach Działania 9.1, Poddziałanie 9.1.1 zaprasza do złożenia oferty na cenę produktów zamieszczonych w załączeniu zapytania ofertowego. Szczegóły pod numerem telefonu 506 035 905.

Pobierz załącznik

Informacja o wyborze dostawcy – catering

„Oświata-Lingwista” Nadbałtyckie Centrum Edukacji Sp. z o.o, stosując zasadę konkurencyjności w ramach projektu „Radosne Dzieciństwo w Gdańskim Przedszkolu Lingwista” w ramach Priorytetu IX, Działania 9.1, Poddziałanie 9.1.1 zaprasza do złożenia oferty na cenę cateringu gotowych potraw dla dzieci w wieku 3-5 lat. Szczegóły w załączeniu i pod numerem telefonu 506 035 905.

Pobierz załącznik

Informacja o wyborze wykonawcy usług edukacyjnych w ramach projektu „Radosne dzieciństwo w Gdańskim Przedszkolu „Lingwista”

„Oświata-Lingwista” Nadbałtyckie Centrum Edukacji Sp. z o.o, stosując zasadę konkurencyjności w ramach projektu „Radosne Dzieciństwo w Gdańskim Przedszkolu Lingwista” w ramach Działania 9.1, Poddziałanie 9.1.1 zaprasza do złożenia oferty na cenę następujących usług:
• prowadzenie zajęć edukacji przedszkolnej w wymiarze pełnego etatu
• prowadzenie zajęć edukacji przedszkolnej z językiem angielskim w wymiarze pełnego etatu
• opieka przedszkolna w wymiarze pełnego etatu
• zajęcia logopedyczne w wymiarze 1 godziny tygodniowo
• zajęcia z rytmiki w wymiarze 1 godziny tygodniowo
Szczegóły ofert w załącznikach oraz pod numerem telefonu 506 035 905.

Pobierz załącznik

Rekrutacja

 

Spotkanie informacyjno-rekrutacyjne z rodzicami w związku z realizacją projektu „Radosne dzieciństwo w Gdańskim Przedszkolu „Lingwista”

Informujemy, iż w związku z realizacją projektu „Radosne dzieciństwo w Gdańskim Przedszkolu Lingwista” w dniu 10 września 2013 r. o godzinie 11:30 odbędzie się spotkanie informacyjno-rekrutacyjne z rodzicami. Miejsce spotkania – siedziba przedszkola przy ulicy Św. Barbary 1 w Gdańsku. Serdecznie zapraszamy.

Kolejne spotkanie informacyjno-rekrutacyjne w rodzicami w związku z realizacją projektu „Radosne dzieciństwo w Gdańskim Przedszkolu „Lingwista”

Informujemy, iż w związku z realizacją projektu „Radosne dzieciństwo w Gdańskim Przedszkolu Lingwista” w dniu 18 września 2013 r. o godzinie 11:30 odbędzie się kolejne spotkanie informacyjno-rekrutacyjne z rodzicami. Miejsce spotkania – siedziba przedszkola przy ulicy Św. Barbary 1 w Gdańsku. Serdecznie zapraszamy.

Ostanie spotkanie informacyjno-rekrutacyjne w rodzicami w związku z realizacją projektu „Radosne dzieciństwo w Gdańskim Przedszkolu „Lingwista”

Informujemy, iż w związku z realizacją projektu „Radosne dzieciństwo w Gdańskim Przedszkolu Lingwista” w dniu 19 września 2013 r. o godzinie 11:30 odbędzie się ostatnie spotkanie informacyjno-rekrutacyjne z rodzicami. Miejsce spotkania – siedziba przedszkola przy ulicy Św. Barbary 1 w Gdańsku. Serdecznie zapraszamy.

You must be logged in to post a comment.