Próbny alarm przeciwpożarowy

W trosce o bezpieczeństwo wszystkich przedszkolaków w dniu dzisiejszym w naszym przedszkolu został przeprowadzony próbny alarm przeciwpożarowy. Głównym celem ćwiczeń było sprawdzenie stopnia opanowania przez dzieci i pracowników przedszkola umiejętności zachowania się w sytuacji zagrożenia pożarem oraz zasadami postępowania na wypadek pożaru, poruszania się w budynku zgodnie z drogami ewakuacji i przejścia na wyznaczony teren zbiórki. Cieszymy się, że akcja ewakuacji przebiegła bardzo sprawnie, mając jednocześnie nadzieję, że umiejętność szybkiego opuszczania zagrożonego budynku nigdy nam się nie przyda.