„Pomorskie dzieciaki, Championy i Słodziaki”

W związku z realizacją projektu w ramach działania 3.1 pod tytułem „Pomorskie dzieciaki, Championy i Słodziaki” zachęcamy do składania dokumentów ofertowych wraz z CV na stanowiska wymienione w załączonym Oferty pracy dla nauczycieli na stronie piku PDF.

Miejsce świadczenia usługi: Gdańskie Przedszkole „Lingwista” ul. Św. Barbary 1, 80-753 Gdańsk

Okres realizacji usługi: 03.02.2020 – 31.03.2021

Miejsce i sposób składania ofert: CV wraz z niezbędnymi dokumentami dotyczącymi danego stanowiska należy złożyć w formie papierowej w zamkniętej kopercie opatrzonej nazwą stanowiska jakie dotyczy. Dokumenty prosimy złożyć na adres: Gdańskie Przedszkole „Lingwista” ul. Św. Barbary 1, 80-753 Gdańsk z dopiskiem „Pomorskie dzieciaki, Championy i Słodziaki”   w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31.01.2020 do godziny 15:00. Decyduje data wpłynięcia dokumentów do sekretariatu Przedszkola.

Kryteria oceny i opis sposobu przyznania punktacji

  1. Odpowiednie wykształcenie/kwalifikacje do zajmowanego stanowiska – 3pkt.
  2. Doświadczenie w pracy z dziećmi – 4 pkt.

Maksymalna liczba punktów: 7

Osoby wskazane do pełnienia stanowisk zostaną poinformowane telefonicznie w dniu 31.01.2020.