Pierwszy dzień wakacji

W pierwszy tydzień wakacji odbyliśmy podróż po świecie. Zwiedzaliśmy różne kontynenty i oceany. Podczas tej podróży poznaliśmy kulturę i geografię różnych krajów oraz ich mieszkańców. Poprzez rozbudzenie ciekawości wobec innych kultur ukształtowaliśmy postawę międzykulturowości – poznawcze i emocjonalne otwartość na innych, uznające równowartość oraz bogactwo płynące z przenikania się różnorodnych tradycji, doświadczeń, zwyczajów, obrzędów, baśni, sztuki, kuchni, ubioru.