Metody dobrego startu.

Krasnale dzisiaj poznały elementy Metody Dobrego Startu Marty Bogdanowicz. Należy ona do metod wspomagania rozwoju psychomotorycznego, edukacji i terapii, angażujących uczenie się wielozmysłowe: wzrokowo – słuchowo – dotykowo – kinestetyczno – ruchowe oraz funkcje językowe i wykonawcze.

no images were found