Krasnale- Prawa Dziecka.

Krasnale-„Nikt mnie siłą nie ma prawa zmuszać do niczego, a szczególnie do zrobienia czegoś niedobrego. Mogę uczyć się wszystkiego, co mnie zaciekawi mam prawo sam wybierać, z kim się będę bawić.Nikt nie może mnie poniżać, krzywdzić, bić, wyzywać,I każdego mogę zawsze na ratunek wzywać.Nikt nie może moich listów czytać bez pytania,Mam też prawo do tajemnic i własnego zdania.Mogę żądać, żeby każdy uznał moje prawa,A gdy różnię się od innych, to jest moja sprawa.”